Sanktionsavgift

By 27 juni, 2024RSS_SRF-konsult

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot företag som genom funktioner på  webb och i app inneburit att uppgifter överförts till Meta.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply