RSS SRF

 • Skatteavdrag grön teknik 4 juli, 2024
  Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande efter att Skatterättsnämnden har prövat om skattereduktion för installation av grön teknik även kan användas för stödtjänster.
  Srf konsulterna
 • Styrräntan 27 juni, 2024
  Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 3,75 med eventuell ytterligare sänkning två eller tre gånger under kommande halvår.
  Srf konsulterna
 • Svensk ekonomi 27 juni, 2024
  Finansdepartementets prognos om den svenska ekonomiska utvecklingen är att inflationen väntas nå målet under året trots försämrad arbetsmarknad och stigande arbetslöshet.
  Srf konsulterna
 • Sanktionsavgift 27 juni, 2024
  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot företag som genom funktioner på  webb och i app inneburit att uppgifter överförts till Meta.
  Srf konsulterna
 • Unionsinternt förvärv av varor 27 juni, 2024
  Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande moms av vara vid tillfällig användning i samband med överföring till Sverige.
  Srf konsulterna
 • Lånad lokal 27 juni, 2024
  Skatteverket har förtydligat att en anställds användning av arbetsgivarens lokaler för privata ändamål på fritiden utgör en skattepliktig förmån.
  Srf konsulterna
 • Avräkning utländsk skatt 27 juni, 2024
  Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet.
  Srf konsulterna
 • Ökad sysselsättning 27 juni, 2024
  Statistikmyndigheten (SCB) har släppt en rapport som visar på ökad sysselsättning men inte minskad arbetstid i Sverige under tidsperioden 2005–2023.
  Srf konsulterna
 • Investeringsbedrägeri 20 juni, 2024
  Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.
  Srf konsulterna
 • Försäljning av solcellsel 20 juni, 2024
  Skatteverket har kompletterat ställningstagandet gällande hur ett privatbostadsföretag beskattas vid försäljning av solcellsel med fyra typexempel.
  Srf konsulterna