RSS SRF

 • Investeringsbedrägeri 20 juni, 2024
  Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.
  Srf konsulterna
 • Försäljning av solcellsel 20 juni, 2024
  Skatteverket har kompletterat ställningstagandet gällande hur ett privatbostadsföretag beskattas vid försäljning av solcellsel med fyra typexempel.
  Srf konsulterna
 • Arbetskraftsundersökning 19 juni, 2024
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden i maj med exempelvis fortsatt minskning av tidsbegränsat anställda.
  Srf konsulterna
 • Föräldraledighet 19 juni, 2024
  Försäkringskassans rapporterar en ökning av pappors andel av föräldrapenning och total föräldra­ledighet efter en period med svagare utveckling mot mer jämställd föräldra­ledighet.
  Srf konsulterna
 • Sjukfrånvaro 19 juni, 2024
  Försäkringskassan publicerar 2023 års siffror för sjukfrånvaro på detaljerad nivå. De flesta sjukfall startar i januari och under sommarperioden minskar antalet startade sjukfall.
  Srf konsulterna
 • A-kassa inkomstbaserad 19 juni, 2024
  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att sökanden av  arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor
  Srf konsulterna
 • Vårpropositionen 19 juni, 2024
  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.
  Srf konsulterna
 • Preventiva tvångsmedel 19 juni, 2024
  Riksdagen har antagit lagändringar som utökar möjligheterna för preventiva tvångsmedel i syfte att stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete.
  Srf konsulterna
 • Fast driftställe 18 juni, 2024
  Skatteverket har förtydligat begreppet plats i definitionen av fast driftställe för ett utländskt företag som bedriver affärsverksamhet från en stadigvarande plats i Sverige.
  Srf konsulterna
 • Byggkostnader 18 juni, 2024
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,6 % i maj jämfört med april 2024.
  Srf konsulterna