Unionsinternt förvärv av varor

By 27 juni, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande moms av vara vid tillfällig användning i samband med överföring till Sverige.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply