Vårpropositionen

By 19 juni, 2024RSS_SRF-konsult

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply