Preventiva tvångsmedel

By 19 juni, 2024RSS_SRF-konsult

Riksdagen har antagit lagändringar som utökar möjligheterna för preventiva tvångsmedel i syfte att stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply