Utredning 3:12 reglerna

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet med förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply