Ekonomiskt läge

Regeringen bedömer att svensk ekonomi är på väg att hämta sig ur den befintliga lågkonjunkturen med inflationen på väg ner även om tjänsteinflationen är fortsatt förhöjd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply