Oförändrad lönsamhet

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar oförändrad lönsamhet inom näringslivet under årets första kvartal. Näringslivets rörelseresultat ökade med 1,8% jämfört med Q1 2023.