Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräcklig effektivitet hos tillsynsmyndigheterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply