Hållbarhetsrapportering

Riksdagen har fattat beslut om nya regler om redovisning utifrån två EU-direktiv för företagens hållbarhetsrapportering samt könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply