EUDI Wallet

En identitetsplånbok, ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet), introduceras i samband med uppdatering av EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply