Cykelförmån

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i ett förhandsbesked gör gällande att en arbetsgivare med bruttolöneavdrag för förmånscyklar kan anses vara tillhandahållare av momspliktiga tjänster.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply