Ersättning höga sjuklönekostnader

Riksdagen har fattat beslut om att ersättning för höga sjuklönekostnader upphör på grund av ekonomiska skäl samt begränsade kontrollmöjligheter med risk för felaktiga utbetalningar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply