BNP ökade

Statistikmyndigheten (SCB) redovisar att Sveriges BNP ökade med 0,7 % under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det största bidraget kom från lagerinvesteringar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply