Styrräntan sänks

Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 %  utifrån närmandet mot inflationsmålet och svag konjunktur och ytterligare sänkning kan komma under nästa halvår.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply