Arbetsmiljöinspektion

Arbetsmiljöverket kommer under maj genomföra en tillsynsinsats med ca 100 inspektioner över hela landet av arbetsgivare. inom särskilt olycksdrabbade branscher med med minst tio anställda.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply