Skattskyldighets inträde

Skatteverket har publicerat nya exempel gällande bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för den som hanterar andra bränslen än uppskovsbränslen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply