Rustning mot cyberattacker

By 25 april, 2024RSS_SRF-konsult

Ett nystartat EU-projektet, NERO, ska  genom anslag från Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) bidra till att öka Europas små och medelstora företags resiliens inom cybersäkerhet.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply