AR beslut

By 25 april, 2024RSS_SRF-konsult

Allmänna rekommendationsrådets uppföljning visar att 79 % av företagen följde myndighetens beslut under 2023, en hög siffra som ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply