Prisuppgång

By 25 april, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om prisuppgångar på samtliga marknader i mars 2024. Producentprisindex exkl. energirelaterade varor ökade med 0,5 % jämfört med mars föregående år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply