Arbetsplatsolyckor

By 25 april, 2024RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket inleder 2 maj en inspektionsinsats för kontroll av arbetsgivares förebyggande riskarbete kring fall och snubblande som vanligaste sjukfrånvaroorsak vid arbetsplatsolyckor.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply