Moms i KB

By 25 april, 2024RSS_SRF-konsult

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett förhandsbesked gällande huruvida kommanditdelägares tillhandahållande av tjänst till kommanditbolaget (KB) är föremål för moms.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply