Sysselsättning mars

By 24 april, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten rapporterar om 5 188 000 sysselsatta motsvarande en sysselsättningsgrad på 69,1 % i mars. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 166,6 miljoner timmar/ vecka.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply