Konkurser i mars

By 17 april, 2024RSS_SRF-konsult

Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39 %  jämfört med mars 2023. 874 företag gick i konkurs, det högsta antalet i mars månad sedan slutet av 90-talet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply