Information om klimatpåverkan

By 17 april, 2024RSS_SRF-konsult

Riksdagen har tagit beslut om att bilförsäljare fr.o.m. den 1 juli 2024 har informationsskyldighet till konsumenter om klimatpåverkan för nya personbilar vid försäljning eller långtidsuthyrning

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply