Fakturakrav

By 17 april, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har uppdaterat förutsättningarna för när en faktura ska innehålla en särskild uppgift som förklarar varför mervärdesskatt inte har debiterats.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply