Bolag som brottsverktyg

By 17 april, 2024RSS_SRF-konsult

Brottsförebyggande rådet (Brå) har för att stärka det brottsbekämpande arbetet fått i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljö.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply