NatSam2030

By 11 april, 2024RSS_SRF-konsult

Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och stödja regeringen i genomförandet av Agenda 2030/FN:s globala mål.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply