Förenklingsråd

By 11 april, 2024RSS_SRF-konsult

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader med uppgift att bl.a. föreslå hur befintliga svenska regelverk kan bli lättare följa.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply