Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply