Skogsägande

By 3 april, 2024RSS_SRF-konsult

Skogsstyrelsens nya statistik visar att genomsnittsinnehavet bland svenska skogsägare (fysiska personer) har ökat från 30 ha 1999 till 34 ha 2023. Medianen har minskat från 13 till 11 ha.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply