VAB fördelning

By 3 april, 2024RSS_SRF-konsult

Försäkringskassans analys visar att kvinnor tar ett större ansvar för att vårda sjuka barn men ju fler dagar föräldrar vabbar desto mer delar de på ansvaret.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply