Senarelagd bokföring

By 2 april, 2024RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden (BFN) har lämnat brevsvar om rätten för ett företag att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply