Källkritik

By 3 april, 2024RSS_SRF-konsult

Internetstiftelsens undersökning visar att nästan 1 av 10 svenska internetanvändare (7 %) har delat samhällsnyheter i sociala medier det senaste halvåret utan att ha läst hela artikeln först.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply