Handelsnetto

By 3 april, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten uppgick under februari 2024 till 171,8 mdkr kronor och varuimporten till 162,5 mdkr. Det ger ett handelsnetto på 9,3 mdkr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply