Utbildad arbetskraft

By 27 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen ser att efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt hög. Många yrken där efterfrågan bedöms bli stor i framtiden kräver eftergymnasial utbildning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply