Klimatbarometern

By 27 mars, 2024RSS_SRF-konsult

WWFs årliga opinionsmätning Klimatbarometer visar att svenskarna anser politikerna som ansvariga borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna .

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply