Bolagsverkets roll

By 27 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Bolagsverket får tydligare uppdrag att motverka ekonomisk brottslighet, aktivt verka för korrekt registrerade uppgifter, förtydligad möjlighet till kontrollåtgärder och myndighetssamverkan.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply