Ökad lönesumma

By 21 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att lönesumman år 2022 ökade med 6,6% jämfört med föregående år och uppgick till totalt 2 128 mdkr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply