Fortsatt lågkonjunktur

By 21 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Finansdepartementet bedömer att den ekonomiska utvecklingen med dämpad tillväxt i kombination med svaga arbetsmarknadsutsikter innebär svensk lågkonjunktur t.o.m. 2025.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply