Sjöinkomst beskattning

By 14 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har publicerad föreskrifter gällande sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt klassificering av fartområde att tillämpa vid beskattningsåret 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply