Samfälligheter och moms

By 14 mars, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket meddelar att samfällighetsföreningar som har momsregistrerats efter den 15 feb 2022 inte längre behöver vara registrerade för moms om de enbart tar in bidrag från medlemmar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply