Utstationering ökar

Arbetsmiljöverket (AV) rapporterar att antalet utstationerade personer i Sverige ökar och att över 74 000 anställda anmäldes till AV:s register förra året främst till bygg- eller tillverkningsindustrin.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply