Förtydligande pension

Skatteverket har gjort förtydligande angående skatteavtalstillämpning på pension som utbetalas på grund av tidigare anställning i avtalsslutande stat/tredje stat enligt OECD:s modellavtal.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply