EU Hållbarhetsrapportering

By 29 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat taxonomiutkast inför kommande krav på enhetligt e-format för hållbarhetsrapporter.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply