E-leg utlänning

By 28 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Digg har godkänt den första e-legitimationen för utgivning till personer utan svenskt person- eller samordningsnummer. E-legitimationen är godkänd på tillitsnivå 2.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply