Samfällighet och moms

By 28 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande delägares inbetalning till en samfällighetsförening och hur detta ska hanteras enligt mervärdesskattelagen.