Skuldsanering ökar

By 15 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Kronofogdemyndigheten rapporterar  31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, en ökning med 22 % jämfört med samma tid föregående år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply