Dystert konjunkturläge

By 15 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten rapporterar att den svenska konjunkturen är fortsatt svag med obetydlig tillväxt främst p.g.a. främst låg inhemsk efterfrågan.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply