Mäklararvode

By 8 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverkets bedömning gällande mervärdesskattedirektivets påverkan vid köp av fastighet i en blandad verksamhet och ingående moms.